Zot pas pou sanzé
— Éta Ti-Louis, ki position ? Ki to pou dire la ? Zafer-la continué même. Andan ou déhors, pou li pas pou li, the King is still the King.
— Matelos, monn fatigué causé, mo croire finn per pou mo mett un peu tamarin dans mo la bouche. Kouma dire dilo lors brede songe, to dire même, mais zafer la continué. En passant, to pas gagne nouvelle Sergent Garcia.
— Hein, ki sannla sa ?
— Éta, to népli koné kisannla Sergent Garcia ? Li même ti pé rode dépasse son maître…
— Li ki to pé causé la… Mo ti finn blié li sa bouge-la. D’après l’ordre c’est la clé sous le paillasson. Sa bann règlement Le Cycliste finn metté la, mo croire pas pou trouve li encore sa.
— Hein, to pense sa. Mais dire moi enn coup, le Petit Simon li correct li dans l’ordre, li pé respecté ban condition.
— Ben oui, pas ti dire qui bizin éna 20 souval avant le 30 avril…
— Petit Simon ena juste 13 souval. Ki pou arrivé…
— Ti-Louis, sa pou fini pareil kouma zistoir zocris. Guet quand Cinéaste ti fann son dal, li pèse bouton, tir li net fer li ale dormi. Mais guet ki finn passé samedi, jockey éna enn sel lipié dans zétrillé la porte ouvert. Souval gris-la vinn bleu mo dire toi, et pas fine tir zoreil starter.
— Ki to pou fer, éna bann méthode et bann l’habitude qui pas capave changer ?
— Moi mo dir toi zot pas pou changé…