Monsieur de Sévigné
— Éta Ti-Louis, ki position mo frère ?
— Chut ! Écoute sa enn coup…
— Ti-Louis chut tout ? Ki pé arrivé ? Ki sa secret to éna pou dire moi la ?
— Pas cause fort ta ! Dire moi, to konn Madame la Contesse de Sévigné ?
— Hein, enn nouveau souval sa ? To pé donne moi enn tiyo pour Barbé ?
— Hey, mo ti croire to enn gros malin, mais mo bien déçu ar toi. To koumadir mo belle-soeur ki konn fer zis zot la bouche pointe.
— Siouplé Ti-Louis, pas maltraite moi si mo pas konn expliqué.
— To pas koné pas gagne droit donne leçon bann enfants 3e ? Bon, sa comtesse-la li ti vine célèbre parski li ti konn écrie bann zoli lettre.
— Lerla zo finn donne sa nom-la en souval ?
— Ki souval ta ? To capave enn imbécile koumsa ?! Mo pé fer toi comprend ki éna enn dimounn pé trouve li sur les pas de la comtesse. C’est plus comtesse, mais Monsieur Sévigné.
— Ki pé écrire lettre tout aster ? Lettre d’amour sa.
— Lettre d’amour ? To pé rêvé toi. Lettre contestation mo dire toi.
— Pou kisannla Monsieur Sévigné finn écrire lettre ?
— Pour le fils de Fonda… et encore plis li vinn confessé tout.
— Bé dire moi, le fils de Fonda, li pas konn écrie ?
—    Dans l’enquête nous a koné.