Bizin guette photo-finish
— Eta Ti-Louis ki position, alors bien réposé mo espéré ?
— Atann mo pé réfléchi enn zafer la…
— Ti-Louis, to pé réfléchi ? Sa mo croire zafer pas pé bon la. Ki finn arrive toi ? Toi aussi to finn noyé dan dilo ?
— Ki dilo to pé causé la ? Moi mo zis pé pose moi enn kestion…
— Ala danzéré la. To pé pose toi enn kestion, sa bizin ena zafer bien bien grave ki fine passé sa Ti-Louis. Dévide to tente mo écoute toi enn coup.
— Ki zafer grave ? To trouvé qui éna kitchose grave aster ? N’empêche, mo pose moi la question…
—Ti-Louis arret perdi létemps pose question la enn fois…
— Écoute-moi, dans lécourse scandale ki pé tous nou pays, dire moi, selon toi, kisannla ki gagne sa lécourse la, gouvernement ou MTC ?
— Ti-Louissssss, mo bien croire sa zourné repos forcé finn mine to la tête à tel point ki to pé vinn pose moi bann kestion bien grave.
— Toi ki konn tout et ki éna enn l’opinion lors tou, donne moi enn réponse.
— Ti-Louis, kot sa zoué longtemps qui ti appel Jeu des 1000 francs ? Sa kestion ki to pé posé la mo bien croire ki pou bizin consilté photo-finish pou kapav touvé ki entre MTC ek gouvernement passe la ligne d’arrivée en premier ?
— To koné ki mo content ar toi, to pense pareil kouma moi. Zot pareil kouma sa simagri l’alliance Lepep la. Enn scandale pas encore fini ki enn lot fini vini. Dire moi enn coup to meme, ti bizin atann samedi 8h50 pour anil la zourné alors ki depuis mercredi Shériff ti koné ki pas ti pou capave organise sa zourné-la ?
— Ti-Louis, pas cause Shériff ar moi. To koné ki l’heure li finn pointe so néné dans Champ Mars ? 10h30 mo dire toi, alors ki Ti-Benoît fini prend décision par li mem. Pas cause Clark Gable, li net pé dire atann mo vini, atann mo vini pou prend décision.
— Ki li ti pé croire, whisky ek divin met dans mem bouteille sa ? Pou enn fois Ti-Benoît fine éna kouraz.
— Mais trop tard selment…