Catamaran Man wants to be on track again
— Éta Ti-Louis, ki position mo frer ? Ki démarche ?
— Ki démarche, ki to pé prend moi pou enn démarcheur ?
— Ti-Louis ki pé arrivé, la saison mous-zonn finn recommencé ?
— Pas du tout. Toi to dire to enn kamard avec maïs, mais to fer camaron ar moi. To pas trouvé ki tout bien calme. Il ne se passe rien.
— To croire sa toi qu’il ne se passe rien ? Mo bann renseignements pé dire moi c’est le calme qui annonce la tempête.
— Ki, Big Boy pé refer so insignifiant avec Clark Gable encore ?
— Ti-Louis non ta. Sa kou-la tempête pou vinn de l’extérieur, avec enn divan bien fort même.
— Koumadir sa catamaran-la. Rapide kouma vague dans dilo.
— Ti-Louis, mo croire to inpé voyant tout, to pé lire dans mo pensé.
— Hein, ki Dame Yoko Ono pé change fusil d’épaule ?
— Non ta Ti-Louis. Au contraire, mo tann dire ki Catamaran Man pé rode largé asterla…
— Ki li pé large tiyo ? Kot sa… kot sa ?
— Non ta… ki tiyo to pé rode Ti-Louis ? Renseignements pé dire ki li népli capave ramasse so lalang dans so poche kouma bann zafer passé dans temple. Li kouma dire Orite Malice lors brizan, li pé bizin monté pou gagne inpé l’air.
— Hein, li pé vinn kouma Héroïne Boy. Li pou vann so bann mem li pou sali so la peau. Mais dire moi enn kou, seulement tout sa bien entouré li bien entouré là, tout sa boss li dire li enn boss, li bizin vanne son bann kamarad pou li kapav rétourné ? Péna anguille sous roche là ?
— Ti-Louis, to question fer moi dire ki pou bizin rode Ton Paul pou kapav trouvé ki vrai, ki fausse ladans.