Quel retour du Shérif !
— Éta Ti-Louis, ki position ? Kifer to figir koumadir enn maspin ki finn mal kwi !
— Hein, to finn vinn patissier tou asterla, to koné kan maspin pa kwi ? Ton enn sanpion twa. Kouma to dir sa : tu as plizir lakord à ton arc ?
— C’est pas vraiment sa Ti-Louis, mais ça peut passer. Mais sa dialogue ki to finn largué-la, pas kasyet le fait mon cher Ti-Louis que tu as la mine déconfite.
— Oui, ki pou fer…
— Ti-Louis koumsa ? La journée a été belle, le Shérif était de retour après avoir été retiré de l’effectif, mais au repos et comme dirait l’autre, cela a été un second run after rest. Génial non ?
— Ki Zénial to pé dire ? Koumadir to finn guet lécourse ar linet soley twa. Tou sa zafer ki finn passé la to pas finn trouvé ? To konn sa dialogue-la : il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ?
— Ti-Louis, sa enn top dialogue sa.
— Mo finn fail CPE kat fois mais pa per twa, mo konn konpran kan bizin konpran et en plus mo trouve bien kler. En tou cas, mo bien croire ki sa repos-la pas finn fer Sherif du bien. Mille fois sa boug ki appel Bocal. Ar li mo croire ki Pédalo Man so nat pou dans coup d’vent sa. Selon mwa, ti pou allé kouma Turban Man pou so la monte lor Social Network.
— Ti-Louis après réflexion…
— Ki réfléchi to réfléchi ? Attention to malade ar tou sa l’exercice-la. To pas trouvé ki Shériff finn ankor pli mou. Koumadir li finn perdi tou so lucidité. Pouf mo dir twa. Lor la mo tann dir ki finn dir bizin donn Pédalo Man enn leson. Li pas kapav passé, rentr,é sorti kot commissaire tou lé semaine.
— To pas croire ki Shérif inpé kouma Bolt ? Li lent au départ.
— Mais non ! Li pé rod so bann repères et nou espéré ki personne pas pou sap dans so filet.