Les folies de Rocky Martin
— Éta Ti-Louis, ki position ? To fine paré pou dimanche là ? Tann dir 9 lécourse. Mo espéré to pou donne moi enn top zafer dans la 6e.
— Ki top zafer to pé rodé ? Koumadir pas fine fini trouvé kisannla pour gagne sa riban blé la.
— To pé donne enn à la Major Jay la ?
— Major Jay, sa mon frère, arrivé zis kan poule pou gagne lédan. Moi mo dir toi prend enn ti parachute par la to sauté.
— To pensé enn bon bet sa ? To pas conscient séki finn arrivé so dernié sorti ? Li ti koumadir sa Bourique ki ti pé marsé dans Albion.
— Croire moi mo pé dir toi… Hey arrête pose question… to fatigue moi. Finn dir ou prend parachute, prend li enn fois…
— Mais Ti-Louis, enn zafer mo pas konpran selman. Ki fer Rocky Martin finn donne enn parachute à Rye au lieu de Bengali…
— Hey mo dire toi arrête pose question. Après pas Bengali sa, mais Pengelly… to pou fann labou la…
— D’après l’ordre Ti-Louis, mo constaté ki to défann sa Rocky Martin la bien. Ar komyé zoké li finn gagne problème dépi ki la saison finn commencé ? Alle devant commissaire tou pour rapporte jockey… tout sa la finn éna. Laz pé travail li.
— To pé bave dans mine la camarade. Alle acheter en zanana to mangé…
— Mais Ti-Louis, Rye pas ti gagne kout’pié ar li sa ? Le Yeti du catamaran pas finn gagne mem problem ? Asterla to fer moi croire Bengali pas bon pour sa riban blé là ? Mo bien croire éna anguille son roche.
— Pas trop rode anguille sous roche, to pou alle tape ar scorpion. Mo bann questions la li bien déplacé parmi to pas pé comprend ki sa zafer lot fois ti pé tourne filme kouma dans Maradiva. Serenity to finn tann causé sa ? Samem sa alors…
— En tout cas Ti-Louis, manière Rocky Martin pé fer la, mo bien croire ki lot coup nous pou bizin fer limem monte souval.