Zistwar frez ek larou saret
— Éta Ti-Louis, ki position mo frer ? Pas facile la to pé trouvé, zafer la so-so déor.
— Hein, déor ? Ki so koumsa ? Kot éna difé la ?
— Ti-Louis, pas difé ki mo pé koz ar toi. Mo pé dire toi ki Pinokio finn bizin dir Ti Caporal lev paké allé.
— Ayo, to pé koz pwalon la. Sa li pas so sa. C’est bann zafer normal dan gestion catastrophe…
— Bé ki, éna zafer pli so ki sa ki mo pas koné ?
— Abé toi ki to koné toi ? To konn zistwar frez ek larou saret ?
— Ki sa zistwar la sa ? Mo pas trop koné. Explique-moi enn coup.
— Kouma Moustas habité dire, Johnny Big Moustache dit La Fraise bien émerdé. So laraz fort net mo dire toi.
— Ah bon ? Bé ki finn arrivé koumsa ? Zot finn kraz so frez bien mem sa pou ki li pé amerdé koumsa.
— Pas zis kraz so frez sa. Zot telma finn fer li dimal ki, kouma Ravi, li finn poussé vers la démission.
— Ayo Ti-Louis, mo pas pé trop comprend. La Fraise aussi membre du conclave asterla ? Première nouvelle…
— Éta, tou sa zaza to zaza la, to pas koné ki Johnny Big Moustache li président AEPS ?!
— Ti-Louis, ki sa zafer AEPS ankor la ? Dan lékours ousi éna sa bann l’association socikiltirel la ? Dans bois ki éna dibois mo dire ou.
— AEPS c’est l’Association d’Encouragement du Pur-Sang, sa oussi to pas koné.
— Ki si sa sa ? Mo bien croire sa ban l’association ki existé zist kan élection fini sa. Johnny Sans Moustache finn démissionné et lerla kisannla so lavi finn sanzé la ?
— Mo pas trop Koné. Par contre séki mo koné, c’est ki Johnny Sans Moustache dit La Fraise finn dire li pas 5e roue de la charrette li.
— Mais Ti-Louis, kifer li dire sa ?
— Ti Benoit pas finn oulé donne li loge pour Maiden.
— A koz enn loge li démissionné hein…
— Oui, mais li dir pas kapav prend bann propriétaires kouma larou saret ek vann loge-la au plus offrant. Bann propriétaires éna zot l’importance. Sans zot péna lékours.
— Ah bon ? Asterla mo comprend la raison de so démission.