#jenesuispasgra
— Éta Ti-Louis, ki position ?
— Position ? Mais tou korek. Ki to oulé plis ki sa ?
— Ti-Louis ?!  Ki, to finn rémanz mous zonn ankor la ?
— Ki mous zonn to pé kozé. Trop feb sa…
— Ki sa sa, to finn al manz mous zako sa kout-la Ti-Louis ?
— Pas assez fort mem sa… Pou fer sa koulev-la passé, bizin manz mous zonn ek so zako tou mo dire.
— Ayo mo bye, koulev ou swa enn anaconda ki pé avalé ?
— An tou ka, mo tann dire éna enn mouvement ki appel #niliciennifemel, moi aussi mo pé fer enn mouvement qui appel #jenesuispasgra.
— Mo bien croire to pé koz sa zafer Catamaran Boy la ar moi. Sa mem ki apel crasse en ler tombe lot néné sa. Tou sa tapaz Dame Yoko Ono fine fer la. Tou sa l’enquête ki fine éna lors Catamaran Boy, li libre comme l’air.
— Pas kozé mo frère, d’après l’ordre mo bien croire ki éna certains bizin fer enn l’enquête pou koné kot finn gagne zot kara sa.
— Ti-Louis, zot koumadir dizef loraz ou soit Kinder Surprise, to pas koné zamé ki to pou gagné kan to casse dizef la.
— Pourtant, Rs 25 000 sa bann dimounn-la — mo pas pé koz Rs 122 000 Blade Runner la — gagné pou asizé enn fois par mois, la ousi zot gagne pou bave dans mine.
— Ti-Louis, dire moi enn coup to mem, redonne Cataraman Boy so permis bookmaker et dire li pou anil so permis si bann zom Mario Litchis kapav fer enn case kont li.
— Dire moi enn zafer, pas ti éna case kont li ? Pas ti trap li la main dans le sac à Bagatelle ? Ki zot oulé ankor ?
— Pas zis Bagatelle Ti-Louis. So l’ardoise mo tann dire rempli avec lékritir. Mais sa, bann dimounn dans GRA pas trouvé. Mo croire to finn bien trouvé sa, moi ousi mo croire mo pou zwenn to mouvement #jenesuispasgra.
— Mo croire ki Dame Yoko Ono c’est en vrai aboyeur. Drom-la vide sa.
— An tou ka, mo ti croire Big Curry ki maître à bord laba, mais mo bien croire que finalement c’est bien Malhotru qui fort.