L’homme qu’on appelle Parasol
— Éta Ti-Louis, ki position my friend ? Kifer to figir koumdir enn maspin sans raisin koumsa ? Problem ?
— Non taaa, ki problem to oulé éna ankor ? Mo pé zis pé réflési inpé.
— Ti-Louis, to pé fer réflexion tou ? Sa koumadir Bindié pré pou desann lor later. Dapré rol to bizin lor la piste enn mari tiyo sa ?
— Hey Bayo, ou croire éna zis souval dan lavi ? Parfois bizin guet séki pé passé ailleurs… mais mo bizin dir toi ki bizin souvan ailleurs vinn rézwenn le monde du cheval.
— To éna bien raison Ti-Louis. Guet sa zistwar « Zanfan Lakaz » la en so bann Scherazade. To finn trouvé kot sa finn fini ?
— Samem to dir toi. Mo pé lire sa pasaz Dame Yoko Ono divan Lee Kuan Yew la. Difé, difé ! Koumadir li li finn danse toupi sa.
— An tou ka, mwa, Ti-Louis, éna enn sel zafer ki mo rétenir, c’est kan Lee Kuan Yew dir ki li éna renseignement ki éna enn bookmaker ki fer enn paké transaction dans Senn Mars.
— Samem mo pé dir, enn mari confidence sa. To croire Lee Kuan Yew pou mett sa dan so rapport ? Ou soit pou alle fini kouma rapport bann Bulldogs ?
— Let’s wait and see mon ami. Mais enn zafer sir et certain, call over fini ouvert pou koné ki sa bookmaker-la sa ?
— Toi ki konn tou, dir moi inpé ki partant éna dan sa lékours-la ?
— Ti-Louis, pas kapav koz for, éna ena maler ladan. Kapav al fini kouma ourit lor brizan ar sa.
— Hey, aret fer to Vivi de Monaco ar mwa ! Dir kisannla Lee Kuan Yew pé dir ?
— Bannla pé dir c’est l’homme qu’on appelle Parasol ?
— Hein, kisannla sa ankor ?
— Ti-Louis, pa fer koumadir to pas koné ! To finn bien kares so laké dan zédi, zordi to pa konn li ?!
— Hein… li sa ? Li finn déza perdi so slip, mais la ki li pou perdi ankor ?
— An tou ka, séki Lee Kuan Yew pa koné, pas zis l’homme qu’on appelle Parasol ki pou bizin gagne per, mais li dir enn-deux cravaches ousi pou bizin koumans pran kont. Vague-la pé levé li dir.