Le retour du banni
— Éta Ti-Louis, ki pozisyon my friend ?
— Kapav dire I’m good… Twa ki manière ? An form ou pankor ?
— Kot finn arive la, bien bizin dir korek. Sa parfin la fin sézon la finn fini koumans fané. To pa pé santi li twa ?
— Wi Ti-Louis, to éna bien rézon. Parfin-la pé fané koumadir sa l’eau de Cologne ki apel Bien-Être.
— Humm… Souvenir, souvenir koumadir. To fini vinn nostalzik mo trouvé.
— Bien bizin. To pa trouvé koumadir Club la ousi finn vinn nostalzik…
— Hein, ki pé arivé, pé mett Souvenir Club dan plas Gold Cup ?
— Mé non ta, to pa pé trouvé ki zot pé rod fer bann de retour koumadir sa bann prodikter ki pa koné ki pou fer, nek répran enn ansyen fim nek sanz zis akter.
— Hein, mo sir to pé koz sa bann zafer jockey club la ar mwa…
— Pa zis sa Ti-Louis. To pa trouvé ki o nivo lokal ousi éna de retour. Ala enn zoli tit : The Return of The Banni.
— Ayo wi, to pé koz Big Curry ar mwa la.
— Pa Big Curry sa Ti-Louis. Pa enn Isipho naryé sa hein. Sink banané finn asizé, pou vinn kas bel paké sansé.
— Koumadir mo trouvé to pa tro dakor ki Rob pé révini. Mo pé trompé la ?
— Ti-Louis, wadiré le Vaisseau Fantôme é an plis pa pou éna galop d’essai naryé. Pou large li dan gran dilo apré sink banané.
— Rapel-twa ki Bolom Mentor fek dir lor sa bann fam grévis-la. Samem Club pansé lor twa.