Mémoire sélective
— Éta Ti-Louis, ki position ? Ala to riy for do. Ki finn arrivé, finn gagne jackpot ki sa ?
— Selon toi sak fois mo riyé sa vé dir mo finn gagn jackpot ? Il y a d’autres raisons pour rire dans la vie mon ami.
— Ti-Louis, quelle humeur, je suis tenté de dire ! An tou ka, limer-la zwayé mo trouvé. Kan to pensé tou séki pé passé dan sa péi-la, bizin riyé, mem poo mo la mor kouma bef dan dézer.
— To éna bien raison. Mé moi mo pé riyé apré séki mo finn lir dan lagazet sa semenn-la.
— To lir lagazet tou…
— Pa bizin fer sarkastik ar moi…
— Enn dialog sa Ti-Louis. Bon, dir moi ki to finn lir de bon koumsa ?
— Dialog ? Ar toi ki éna selma. Bon bref, to finn tann sa boug-la ki finn dir ?
— Kisannla ? Minis Prince ou Prince d’Arabie ?
— Non ta. Sa boug latet pyé ni é ki dir ki li ni pa konn Paul Tauro ni London Boy.
— Hein, to pé koz Blade Runner…
— An tou ka enn mari razoir sa, mo croire so bol… finn déviré sa. Mo bien croire so 14 inn 28.
— Selon séki moi ousi mo finn lir, to éna bien rézon Ti-Louis, so mémoire sélective.
— To fer moi croire limem prézidan sa bouldog san dan la é li dir ki li pa koné kisannla Paul Tauro ek London Boy. Mo croire avan ki li ti al divan Lee Kuan Yew pour la énième fois, li ti bizin al pran konsey ar Pinocchio. Li konn tou lé dé tré bien.
— To maziné, li dir li pa konn Paul Tauro, mé lo donn lord Dame Yoko Ono pa laisse so bann souval al kot Merven. Koumadir dan fim sa. Mo koné éna Serial Killer, mo pa ti koné éna ousi Serial Liar.
— Hein Ti-Louis, samem sa fois Bouldog San Dan péna naryé a dir kan Paul Tauro so bann souval kit The King of Long Shots.
— An tou ka, sel zafer ki mo kapav dir toi, mieux vaut en rire que pleurer. Parski si to koumans ploré mam, la Nicolière rempli ar sa bann Louis de Funès la.
— Mé asterla Ti-Louis, to croire Blade Runer koné kisannla propriétaire PMU ?
— Comme diraient certains, Zat is the question ? Mé mett li dan Melrose, mo bien croire ki mémoire rétourné pli vit ki enn souval dan la ligne droite.