Ti mank zis Paul vou zot !
— Éta Ti-Louis, ki pozision ? Mam-man, finn bien amizé mo finn trouvé vendredi dan Ruines du Château pou fet PMU Moris. To ti lor to 31 mo trouvé, koumadir sa bann chef ki mett les petits plats dans les grands.
— Kifer to finn bizin vinn laba ? To pa ti kapav res dan to lakaz kouma tou dimounn ?
— Hé Ti-Louis, kifer mo bizin res dan mo lakaz ? Enn Senn Mars dimounn finn invité pou vinn fer fet dans les Ruines, mwa mo bizin res mo lakaz ?
— Kan to ti vini, to pa ti kapav res inpé trankil ferm inpé to bwat ?!
— Ti-Louis, jusqu’à preuve du contraire, gagn drwa kozé dan sa péi-la. Mem zot dir Mentor koz cakes, li kontigné kozé mem.
— Wi… mo koné, mé la ki to pou dir, bann tang finn sorti dan trou ?
— Pa kozé mon ami Ti-Louis, pa tang sa, bann mama tang sa. Mem Innocent IV ek so klerzé ti lor baz. Anfin, tou dimounn ti la.
— Tou dimounn ? Mo pa tro krwar. Dan sa kantité invité ki ti éna la, VIP et VVIP koumadir to pa finn rémarké ki enn dimounn pa ti la ?
— Hein, de qui tu parles là Ti-Louis ? Mem Clark Gable ek so crew finn réponn prézan. Kouma li dir sa ? « Entre gens civilisés ».
— Hey, tou sa observateur to dir to été la, to pa trouvé ki London Boy pa finn avoy enn invitation Paul Tauro ?
— Bé wi, kot Paul ti été vou zot ? Mo bien krwar zot papyé ankor sal dapré rol. Bien sal mem sa mo krwar.
— Pa dir que le linge sale se lave en famille ?
— Ti-Louis, to pou trouvé ki manière pé alé la, Paul Tauro pré pou al fini kouma Long Hair.