Inspecteur Gadget lor baz
—Éta Ti-Louis, ki position ? Pa trouv twa ditou lor baz. Ki finn ariv twa ? To pé per pou montré to mask ?
—Pa koné, pa koné. Sa bann dernyé temps-là pa ti trop kapav montré figir avek sa bann zafer ki pé kozé-la. Taler si mo koz boukou zot anbark mwa ousi dan sa bann skandal-la.
—Vrémem Ti-Louis, sa bann skandal-la pa fasil sa. Mo bien croire ki boîte Pandore-la finn bel et bien ouver et ki malédiction lor malédiction pé trapé.
—Plis ki malédiction sa brother. Mo croire c’est enn mové zer ki finn instal lor Champ de Mars et zot pa pé koné kot pou sové.
—Ti-Louis, kot kapav sové ? Malédiction finn fini trapé. To pa trouvé pé rode fer ti poule paye pou ti canard. Pé fer sondaz fos-fos. Kan Moustache dimann sanzman kisanla li pé dir alé ? Le Roi Lion ou so secrétaire ? Ti-Louis, guet ki nivo zot finn arivé. Népli éna respect pou loge président. Ladan ousi zot laguer, zot dir gro-gro bétiz.