De l’hypocrisie
– Éta Ti-Louis ki position ? Kot to pé alé ? Vinn guet sa mon ami.
– Ki pé arivé ? Ki palab ankor to pé fer ?
– Eh Ti-Louis, twa ousi to pé rant dan zot zwé ? Kan dir la vérité zot dir palab…
– Kozé do, aret fer enn ta détour. Ki bon nouvel ?
– Aster mo rétrouv mo Ti-Louis. To finn rémarké ki club finn rékoumans kominiké ?
– Yes, mo finn rémark sa. Selman so kominiké lor enn sel décision. Bann lézot décision mo croire péna asé lespas pou kontinyé.
– Ti-Louis, ça c’est un détail de l’histoire. Pli inportan séki Innoncent IV ek so bann kardino finn décidé ki bann zoké étranzé pa pou gagn droit al travay dan enn lot lékiri kan zot lékiri dorizinn mett zot déor. Pa enn bon nouvel sa Ti-Louis ?
– Oui mé an 2015 sa mo frer. Kifer pa aplik décision-la dépi asterla mem ? Kifer bizin atann lané prosenn ? Sézon fek koumansé non ? Innoncent IV mo bien croire li inpé ipokrit tou. Li dir ki enn zoké pa pou gagn droit res plis ki trois sézon Moris. Mé dir mwa enn kou, kifer sa décision-la pa aplik pou Stipe ousi.
– Vrémem Ti-Louis, kifer zis zoké et pa stipe ?
– Mo croire ki Shérif ek le Pape c’est blanc bonnet, bonnet blanc. Samem zot bouz fix.