Ki plan B ?
— Éta Ti-Louis, ki position mon ami. Ki pé arivé to malad ? To finn gagn disco eyes ?
— Non ta, mo inpé OFF lor lékours la. Mo zis ON lor Coupe du monde.
— Ha ha, mo trouvé ki to ousi to dan mode ON ek OFF. Mé mo trouvé to apé zet enn koud’ey lor bann seval-la selman. Monn bien trouv twa krié kan le fils de Momo ti gagné. To ti dan plan B la. Gro malin twa…
— Plan B ? Ki sa plan-la ankor sa ? Mwa mo koné ti éna enn sel plan. Ki sa bann kozé to pé kozé la ankor ?
— Hein ? Zot pé fer sirkil fos l’information pou détourne les esprits.
— Dan tou sa malin to malin la, mo croire to pé vinn kouyon ar zot. Kouma to pa finn trouv sa twa ?
— Ti-Louis, manière pé alé dan temple, mo népli koné kisannla ki Grand Maître ek kisannla pa Grand Maître. En tou cas, mo trouvé ki maladi ti-poul, ti-kanar ki payé. Pov Dinesh ki finn trap 2 semenn.
— Hé, to pé fer kouma dir to pa koné. St-Paul fini mett li korek. En fait, limem ki touzour Grand Maître. Li finn ramass Lucky Luke dépi vandrédi ek li finn mem ramass inpé pou “Father Xmas”.
— Ti-Louis, to kouma dir Innoncent IV, to finn rébatiz li. Sa fwa-la to apel li St-Paul. Mé pa so “ennemi juré” sa ek pa limem ti dir li pa zwé séval lézot ?
— To pa konn sa dialog-la : faites ce que je vous dis et pas ce que je fais ? Alor li fer kouma St-Paul, li ramassé apré sa li partazé. Apré to pa koné Singapour Boy li manz banane dan 2 koté…
— Ti-Louis, to dan enn mari nik twa…