Adieu vache, mouton et… massages
— Éta Ti-Louis, ki pozision ? Kot to pé alé vit-vit koumsa avek to pankart ? To pé al meeting ki sa ?
— Enn boug kouma mwa pou al meeting ? To pé mank mwa di respé.
— Ti-Louis, samem mo kontan twa koumsa. To vest-la li kapav sanzé tou lézour. To fek pé dir mwa viré mam.
— Hé, mo rédir twa, pa dir pann dir. Aret pran nisa ar mwa. To anvi koné kot mo pé alé avek mo pankart ? Mo pé al fer lagrev…
— Hein ? Lagrev ? Dépi kan to travay dan kann twa ? Dépi kan to kamwad ar Soubron twa ? Mo konn twa…
— Monn dir twa arété avek to bann insinuations-la. Mo pou al soutenir mo bann kamarad ki pé fer lagrev samdi prosen. Pa pou éna lékours mo dir twa.
— Abon, to vinn fan lékiri Rousset asterla ? Mo pa ti koné. Abé lot fwa kan ti fer lagrev ti éna lékours. Kifer to dir pa pou éna samdi prosen ?
— Pou enn fwa matlo mo konn enn zafer ki to pa koné. Lagrev zénéral samedi prosen. To pa koné ki MRA pé fer pick-pocket avek bann lékiri. Pé réklam zot tva. Adieu mo ban souval…
— Hé, sa mo pé trouvé ki Playboy ek Père Laval bien amerdé dépi la semenn dernière. Mé Ti-Louis, dir mwa enn kou : to pa krwar ki bizin mett enn lord ladan ?
— To krwar kapav mett lord dan 200-an dézord twa ? Mo krwar sa bez ki éna la Zézi Kri pa pou désann ankor.
— Ti-Louis, mo bien krwar ki to pé montré to solidarité zis ek Playboy twa. Koumsa to pou kontinyé gagn to bann ti masaz ek to bann SPA.
— Monn dir twa arété…
— Ti-Louis, en, dialog sa…