Enn boulet kanon !
— Éta Ti-Louis, ki pozision ? To pa pou aret fer dézord dan sa padok-la ?
— Ki dézord mo fi nn fer ankor ? Sézon pé fi ni to ankor pé anvi zet labou lor mwa ?
— Monn bien trouvé to ti pé mett tchoula dan padok avan 7e kours.
— Éta, mo krwar to bizin al kot Matthieu, to pa trouv bien kler mem twa. Mwa mo ti zis pé get lager.
— Ah bon, ki fi nn arivé koumsa ? Koumadir enn boulet kanon sa. Mo ti pé krwar ki léres lazourné ti pou anilé.
— Pa kozé, mo tann dir zafer pa bon ditou, ditou.
— Ti-Louis, kozé ta, rakonté.
— Rakonté, rakonté, apré pou dir ki mwa ki fi nn dir sa…
— Passons Ti-Louis. Rakonté !
— Mo tann dir inspekter Canon à fl eur de peau, so basket dan premyé kours pa fi nn pasé. Finn ramasé ziska lagorz mo dir twa. Létan trébisé dan lalinn drwat, mo tann dir li vinn rouz kouma enn boulet kanon. Bolom sapo fet ki al pay sa pésé-la.
— Ti-Louis, mari perdi finn perdi. Mo trouvé pé vann so bann souval tou. Ki arivé, VV dan bez koumsa ? Mo ti krwar enn big boss sa.
— Pa krwar sa twa. To koné, au Champ de Mars, ce qui est à toi n’est pas nécessairement à toi. — Ti-Louis, mari dialog sa. To pé fer mwa krwar ki pa pou zot sa bann souval-la ?
— Lanket bann Rottweiler ava déterminé. Pa finn tandé ki Lion pé dir ki éna prev aktivité kriminel dan Senn Mars.
— An tou ka, séki mo koné, Dharasing pé bien riyé.