- Publicité -

Sans oeilleres ni coton

Allô ?! Isi… Rodrig !
— Éta Ti-Louis, ki pozisyon mo frer ? Kot to pé alé avek to gran sapo ?
— Touzour twa. To pa kapav ouver to labous san fer enn komanter dézagréab. Ki to problem ar mo sapo ?
— Ti-Louis, mo koné soley for dan Port-Louis, mé sa larzer sapo-la ? Tu fais un peu trop mon ami…
— To fi nn déza al Rodrig ek to gagn enn ti sapo, twa ?
— Hein, expliké kamarad, ou fi nn al Rodrig pou enn ti vakans ? Sinon, Ti-Louis ti al tou sel ou swa ti bien akonpagné ?
— La to pé fer koumadir dans bann VVIP ar mwa. To lapolis toi, ki lanket to pé fer ?
— Ti-Louis, c’est parce que tu es mon ami que je te dis ça. To pa fi nn tann sa rimer ki pé dir ki éna lépik ki ti al Rodrig avan sézon koumansé ? É mo tann dir ki nouvo Pape pa tro kontan.
— Pa dir mwa ?! Ki li pou fer, li pou ordonn enn lanket ?
— Mo pa tro koné Ti-Louis, mé mo tann dir ti éna deux vétérinaires ek enn entraîneur dan sa lékip-la. Mé le nouvo Pape inpé anbarasé parski entraîneur-la ek enn vétérinaire dan serk Innoncent IV.
— An tou ka, mo ti al tou sel mwa…
— To pé dir la vérité la Ti-Louis ?
— Hein, pas koumansé ar to bann lespri kabosé. Mwa mo responsab ek mo finn fer serma pou azir drwat.
— Twa ousi to fi nn fer serma ? To enn bon ipokrit Ti- Louis !

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour