Sinéma lor sinéma
— Éta Ti-Louis, ki position ? Aret réflési kamarad, taler to pou gagn enn gro malad latet.
— To koné, l’heure n’est pas à la réflexion. Mo mari ankoler !
— Ti-Louis, kalmé twa. Pa fer sa koler-la, parski manière mo pé trouvé, tou dimounn ankoler dan Senn Mars. To pa trouvé ki la koler telma for ki Buddha s’est retiré momentanément.
— Sa sinéma sa ! Apré séance L’ours sur la Côte, sa fwa-la pé zwé sa fim Karton Dopé. Zot pé rézwé enn mové fim ankor ar nou. Mo ti krwar zis dan fim ki éna otan manti. Mé ler gété dan Senn Mars ousi éna sa bann akter de 3e zone. Swa-dizan li pé fer lagrev. Zot pé vinn batt lakol ek pyé lakol.
— Pa fasil Ti-Louis. Mo trouvé to bien, bien ankoler mem la.
— Dir mwa enn kou to mem. To trouv sa normal ki swa-dizan finn sanz Shérif parski lot-la ti éna mové frékantasyon ? Nouvo-la ki koumadir en Zokris.
— Ti-Louis, ki mo pou dir twa ? Dapré séki mo pé trouvé, li inpé bet-bet. Pa kapav tou séki zot rakont li, li krwar mem !
— Tou kou mem kou ar zot. Plus sa change, plus ça empire.
— Ti-Louis, dapré lord mo krwar bizin réamenn bann bouldog dan Moris.
— Sa enn lot siména mo dir twa. Sa fim-la sé pa bann dakou ki mor, mé akter-la mem.