La saison des soldes
— Éta Ti-Louis, ki manière ? Ki bon nouvel lor baz sa semenn-la ?
— Nouvel dan to lamé, twa ki konn tou, to inpé zournalis mo tann dir.
— Pa kozé, dan mo lamé éna zis papier transfer. Rien d’autre.
— Hé, transfer ?! Ti-Louis, to fi nn vinn kouma bann dirizan football, to mars ar to bann papier transfer ?
— Non ta, aret konpran anba-lao. Papier souval sa…
— Ti-Louis, to pé vinn propriétaire twa ousi ? To pé profi t ban solde ki pé déroulé la ? Aster mo pou suiv twa bien.
— Ki to pou fer, bizin profi té. Saint Paul pé largué, mo suiv banière mwa ousi.
— Lor la mo tann dir ki kapav payé an 2-3 fwa. To bizin profi té Ti-Louis, koumsa enn zour mo pou trouv to foto dan zournal.
— Gran manière tou. To fi nn koumans mett to lalang kabri ar mwa.
— Mais non mon ami, mo pou kontan si to gagné. Mé tension twa, sa bann zafer payé an 2-3 fois kouma Mammouth la pa bon sa mo tann dir.
— Kifer to dir mwa sa ? Mo trouve zot tou pé fer sa.
— Séki ki pay Mammouth pa pou gagn karton séki souval St Paul kontan manzé !