- Publicité -

Sans oeillères ni coton…

Ti-poul pou paye pou ti-kanar
— Ti-Louis, kouma to trankil koumsa, ki pé ariv twa ?
— Pa kozé mo frer. Zafer pa bon.
— Ki éna ankor ? Pa dir mwa to finn perdi tou to kas dan Senn Mars ?
— Non, to bien koné mo pa zwé lékours. Mo kontan guet lékours ek mo tret li kouma enn sport. Mo pa kouma sa bann ki croire ki li enn moyen pou fer fortinn.
— Mo trouv twa bien bizar. Zamé to abitié koz sa kalité kozé-la.
— Bizar non, mé mo pa ti anvi dan plas Chief Stipe ou bann membre so board.
— Kifer ?
— Bé to finn trouvé séki finn passé sa semenn-la ?
— Wi, mo koné ki le petit David finn gagn so zafer. Mo finn tann dir li pa ti croire so zorey kan li finn tann verdik.
— Wi, to éna rézon. Ladan bizin dir ki so avoca finn fer séki bizin pou renverse la vapeur.
— Bé wi, sé so travay apré tou. Fer aksepté so point de vue.
— De lot koté ousi ti éna enn homme de loi. Li ousi éna enn travay pou fer.
— Mais en fin de compte, le résultat revient au board d’appel.
— Et là Ti-Louis, mo croire to éna to lopinion lor la.
— Mo pa déklar mwa pli royalis ki lérwa, mé de loin mo ti pé tann ronflé.
— Hein, ki to lé dir, bann-la ti pé dormi ?
— Non, mo pa ti la mwa, mé to koné que les murs ont des oreilles…
— Bé si to dormi ek to pa ékout séki pé dir, alor to pa kapav pran bon désizion !
— Mo finn tan dir ousi ki personn pa finn intervenir apar les avocats du petit David et du petit Stephane.
— An tou ka, mo pa ti anvi être à la place du petit Stephane. Akoz lézot, difé lor li.
— Bé ki to pou fer, responsabilité touzour pou revinn lor li, alors que d’autres ont fauté.
— Séki vé dir ti-poul paye pou ti-kanar.
— Samem sa.

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour