N°2 Comedy Club
— Éta Ti-Louis, ki position ? Dimanche mo finn rode toi dans tous coins Champ de Mars pas trouve toi. Finn trop ramassé samedi, to ti pé réposé ?
— Hey, arrête to bann salade ki pena gôut la. Monn dire toi arrête prend mo tracas…
— Ti-Louis, c’est normal, tu es un ami. Mo content trouve toi inpé. To pé fer enn tempête dans un verre d’eau.
— Heureusement to pas finn zwenn ar moi dimanche. Pas tempête ki ti pou éna mais ouragan.
— Ti-Louis, mo trouvé ki ou de mauvais poil…
— Tou mo poil finn dressé. Mo journée dimanche finn gâté. Mr Beautiful dire nous vinn lékours pou guet spectacle, ki to gagné à la place ? Enn vrai la foire.
— Ayo Ti-Louis, ki to pé dire, mo bien croire ki nous finn paye nou ti kas pou visite la foire du trône. Dire moi tomem où est-ce qu’on va. Sa enn lékours pou zot coquin sa ?
— Pas causé. Mo ti croire kan St-Paul allé zafer-la pou tranquille. Menti… Long Hair fini installé. Mo tann dire limem ki finn kwi sa carry-la.
— Mais Ti-Louis, Long Hair la li mari malchance sa… li pas trop konn saute poigné kouma St-Paul. L’amoureux finn coincé koumadir Roméo.
— Tou dimounn finn trouve sa bann cinéma ki fine passé la, kouma to expliqué ki dans ti-lasam zot pas finn trouve naryé à dire. Ki, le Grand Blond est de retour ki sa ?
— Ayo Ti-Louis, pas kozé, mo appel sa N°2 Comedy Club asterla.
— Kisannla sa N°2 la ?
— To pas trouvé ki li zis “noted, noted, noted”. Pareil kouma dans l’époque li ti N°2.
— Ki to pé rode dire moi là, li pou reste toujours N°2 ?
— Samem sa Ti-Louis. Siloy, to finn konpran.