L’article 12 ki dire ?
— Éta Ti-Louis, ki position ? Ala to rôle pas bon mo pé tann dire.
— Hein ?!! Semaine dernière to dire mwa zafer bon. Zordi to vinn dire mwa rôle pas bon. Koumadir sa poupette… de Compagnie. Zamé to koné ti to envi.
— Ti-Louis, mo tann dire to pé dimann excuse tout dimounn. Ki sa bann zistwar-la ? Mo ti konn twa enn dimounn fier et sir de twa. Mo trouvé to pé perdi to ban carats, koumadir zozo ki pé perdi so plim.
— Samem mo pas content ar twa. La to pou fer enn tempête dans un verre d’eau vinn cyclone Carol. To pas trouvé ki c’est juste enn ti zafer. Presque tout dimounn finn blié sa, aster twa to pé fer revivre les morts pour faire tout un plat.
— Ti-Louis, pas enn plat sa. Pas juste excusez-moi siouplé sa, kapav alle divan la cour martial ar sa.
— La to pé rode fer cabri mange lazlé la. Kot kapav…
— Tension Ti-Louis, pran compte. Check ton compteur bien. Sa zafer pou ki to finn alle dimann excuse la, bien grave. Premier fois dans les annales sa. Pas kouma sa trou Rs 55 millions-la sa.
— Mo croire to pé exagéré. To pé envi pèse mo pression la ?
— Ti-Louis, Mr Beautyful to brother to dire mwa non ? Abé dire li check l’article 12 ki dire…