L’examen zot pas finn passé
— Éta Ti-Louis, ki position ? Figir-la kifer kouma tracassin ? Ki finn arrive twa koumsa, zot finn passe to carte ?
— Pas kozé brother, pas kozé. Pas zis finn passe mo carte, mais zot finn ousi zwé ek 5 jokers.
— Ti-Louis, dans ki sa bann joué carte to finn rentré la sa ? Ki, éna casino clandestin tout dans temple asterla ? Kot pé allé ?
— Kot pé allé mo népli koné, mais une chose est certaine brother, zot fer ban hold-up légal ar twa.
— Ti-Louis, ki finn arrive twa koumsa ? Mo konn twa touzour dans les bons plans et tou bon tiyo pou twa.
— Non ta. To koné, mwa mo bien kontan mo Moris, mo finn alle fer enn ti bet lors sa 1er kours ar nou bann compatriotes. Mais ki mo pou dire twa ? To finn guet sa lékours-la ?
— Ti-Louis, mo ti croire to inpé pli malin ki sa.
— Hein, déjà blood partout, pas commence to bann kozé travers la ar mwa !
— To fer riyé. Atann Ti-Louis, to finn alle zwé to bann compatriotes, mais to koné ki personne pas finn passe l’examen sa ?
— Aryooo ! Ki, to pé dire mwa ki pas jockey sa, mais palefrenier ki finn monte souval samedi ?
— Ti-Louis, palefrenier ti pou encore bon, zot finn fail dans l’académie et pas finn termine zot trois ans sa. Lors la Sherif pé donne décharge 4 kg enn jockey qui finn gagne 15 victoires dans enn pays ki appel Nouvelle-Colonie.
— Hé, hé ! Zordi mo gagne toi. Pas Colonie ki dire sa. Calédonie. Abé kot sa pé allé sa ? Népli koné ki pou fer sa, ki pou bizin réfer enn commission d’enquête la.
— Non Ti-Louis, to bizin zwé nous nouveau compatriote..
— Kisanla sa ankor ?
— Éta Ti-Louis, l’Indien qui est devenu Mauricien plus vite que son ombre !