La saison kado finn arrivé
— Éta Ti-Louis, ki position mo frère ? Kot to pé allé ar to kostim ? Ki, to sorti Paris twa ousi ?
— Ayo brother, kot to croire zot pou laisse moi alle Paris ? Mo kostim pas assez croisé, sinon mo ti ava gagne enn ti place.
— Sa kou-la to mars ar kostim pou fer croire ki to ti dans la partie.
— Non taaaa ! Arrête veille zafer dimounn do ! Mo finn tir mo kostim dans naftaline pou alle enn mariaz.
— Ti-Louis, c’est vrai, mo finn blié sa. La saison mariaz finn kosté dans Senn Mars. Mariaz lors mariaz. Éna finn bizin mett zafer lakour tellement l’amour-la fort. Maryé mwa mo kontan li, sa même santé préféré bann zoké asterla. Mais dire mwa Ti-Louis, to invité dans tous sa bann mariaz-la ?
— Mo finn fatigué koz ar twa. Pas finn dire twa pas koz for. Mo bien croire finn ler pou mo largue to la ligne twa.
— Ti-Louis, pas en colère, mo konn to kapacité. To kapav fer three in one twa. Seulement Ti-Louis, pas allé lamé vide kouma dire Gaby Ti-Latet. Pas fer san konpran, amenn enn ti kado, montré inpé l’amour prop.
— Ki kado to pé kozé ? Sherif pas finn donne enn paké kado samedi dernier ?
— Ki, li invité li ousi dans bann mariaz-la ?
— Mo pas koné, mais en tout cas wedding gift lors wedding gift. Même séki en concubinage finn gagne kado.
— Ayo papa, pas kozé Ti-Louis, népli koné kot pé alé. Pas saison mariaz ki bizin dire, mais saison kado.
— Détrompe twa, zot bien koné kot zot pé allé.
— En tout cas, précipice pas loin, sa garanti mo kapav donne twa Ti-Louis.