- Publicité -

Sans oeillères ni coton…

Zistwar gablou
— Éta Ti-Louis, ki position my friend ? Bien manz gato mo trouvé.
— Ayo ki to pé dir twa, zordi mo inpé sagrin népli parey kouma avan. Bann gato-la népli homemade mo trouvé.
— Ti-Louis, on appelle ça la modernisation. To pas koné, tou zafer pé évolué. Get zordi, éna bann lapolis pé kas paké pé vinn DJ aster. Le monde évolué Ti-Louis, to bizin suiv le pas.
— Zistéman, to konn sa zistwar lapolis-la ?
— Ki zistwar, bann lapolis bellydancers ? Mais sa finn fer létour Moris.
— Pas bellydancer, mais “tiyo vendor”. Hey, hey, mwa ki ti croire to konn tou, to pas finn tendé sa zistwar gablou-la.
— Éta Ti-Louis, aret fer to bann manière, rakonté enn fois. Bann gablou ki finn fer ankor ?
— Mo tann dir pé dir ki éna deux-trois gablou ki finn fer zot nik kot King of Long Shots. Zot bien installé tou avek to bann ti lot ki zot éna ansam.
— Hey Ti-Louis, zordi gagne droit fer sa…
— Pas croire sa twa, tann dir pé vey zot de près parski zot en effraction ar bann code gablou.
— Ti-Louis, mais là éna tolérence ou zéro tolérence ?
— Mo napa koné, mais zot pé dir ki gagne protection tou en haut lieu.
— Sa osi zot gagné ?
— Pas fini, zot pé fer business tiyo tou. Rs 5 000 par tip…
— Ti-Louis, kot nou pé alé dans sa péi-la ?!

- Publicité -
- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour