— Allo, allo Beti its me, moi sa.
— Ayo, Mawsi. Mo ti pensé pou télephone ou même.
— For what reason ? Ki finn arrivé ?
— Dans informations pé dire ki Boris Johnson finn trouve enn solution pou Brexit
— Stop. Stop. Mo napalé tanne koz Johnson ek Brexit. Understand ?
— Mais Mawsi kifer ou pé criyé kumsa ?
— To népli konpran créole aster la ? I dont want to hear about Johnson and Brexit. Mo finn plein avec ça ban zafer la. Zot finn vann nou ! Understand ?
— Oui, Mawsi. Mais faudrait pas ou faire colere kumsa, ou pou tombe malade.

— I am always sick with them. A nou koz enn lot kozé. How is the electoral campaign going ?
— Ayo Mawsi, ki mo pou dire ou ? Tellement ena zafer ki pé passé mo napa konné kot pou komensé.

— Start by the begining. Ki to bonhomme pé dire : MSM pé gagné partout ?
— Non Mawsi. Bonhomme mem pe komens trakasé ek sa élection la.

— Kifer to bonhom pé trakassé ? He is with the MSM, no ? — Oui, c’est vrai. Mais éna trop boukou désordre kot MSM, Mawsi.
— What are yo saying. Bann la pé dire Pravind napa finn donn ticket tou bann MSM ki finn faire vilain. That a good thing, no ? Li finn réussi met zot déhors.

— Oui Mawsi, mais parmi ban nouveaux candidat, énan ki na pas meilleur ki bann ancien.
— What do you mean ? Zot pas kapav plis mové ki Lalangate tout de même.

— Ayo Mawsi éna enn docteur ki pas ti mem konn nom Pravind. Li appelle li Anerood Kumar !
— Don’t tell me ? Kot li pé pozé sa comique la ?
— Bann la finn reprend so ticket. Apres ena ban ancien ministres ek dépité kipé bizin sauvé dépi zot circonscription. — Sauvé dans zot circonscription ? Kisenla ? For what reason ?

— Dimoun na pli oulé lézot. Zot pé dire zot napa finn faire narien ou bien zot finn mari fané. Parmi éna minis Gobin ek Toussaint avec ancien député MMM Joomye.
— Enn transfuge mo kapav comprend dimoune pas content li. But Toussaint was not minister of Jeux des Iles ? Dimoune ti pé dire li mari populaire.

— En tout cas li finn sauvé dépi Curepipe pou alle Mahébourg. La bas dimoun finn empeche li, kozé dans so premier réunion, li finn bizin sauvé. Dans boukou l’endroit sa pé arrivé Mawsi. — What’s happening. Pravind pas ti fini faire so la liste can- didat before he calls for elections ? He was not prepared ? — Kumadir finn fini fixé date mariage lerla ki zot finn alle rode la salle ! Tous les jours ou tann en nouveau zistoire. Ena enn mari désordre dans MSM dans boukou circonscription. Aster ou konpran kifer mo bonhomme apé komens trakassé. — Pravind should ask for some help from his Dad ? Bonhomme la jamais ti pou faire ban erreur pareil.

— Pé tann dire ki Pravind napa écoute so papa. Zot dire ki li écoute zis so bann conseillers.
— Li napa trouvé so bann conseillers la pé mette li dans trou ! Ayo, it is his problem after all. Tell me what is Navin doing ? — Li pe faire so la liste candidats. Dapres lord li pou présente so ban candidats sa week end la

— Alime to la bougie rouge. As usual the Labour will show the list of candidates on the Nomination day. Comié tickets PMSD finn gagné avec Navin ?
— Li ti dimane 20 ek li finn gayn 12 d’apres lordre. Mais pé énan problem entre candidats rouge ek bleu. Enan PMSD pé rod change circonscription.

— For what reason. Zot napa ti dans gouvernement zot ! — Avant oui, Mawsi. Pendant deux ans zot finn dans gou- vernement avec MSM. Bann dimoun travaillistes pé reglé zot bann compte. Apré pé énan problem Sik Yuen.
— Ki senla sa. What kind of problem is it ?
— Ou pas rappelle Sik Yuen Mawsi ? Li ti dans PMSD et quand so parti ti kit PTr, li li ti resté avec Navin. Ban agents coq napa lé li dans Curepipe. Ena agents labour napalé candidat coq dans zot circonscription.
— Tout le deux côté pareil alors. By the way pou kisenla to mama pou all voté ?
— Franchement vous dire, li népli kopnné Mawsi.
— If I am right she was for labour, then she votes for MSM. Li finn changé encore enn fois ?
— Non, Mawsi sa zafer pension la pé fatigue li.
— What pension encore ?
— Pravind ti dire si vot pou li li pou faire pension vieillesse doublé, sorti 6 pou vinn 13 mille.
— And your mum do not know what to do ?
— Attane enn cout, pension pou double en 2024. Mais Navin finn dire li ki si li éli en novam, li pou augmenté pension en désamm.
— What is the problem. To mama nek énan pou met so la croix kot la clé
— Attan Mawsi. Sa kut la Pravind finn vinn dire ki si li gagne elections li pou faire pension sorti 6, 000 pou vinn 9, 000 en décembre. Quand ou ajoute so boni mama pou gagne 18, 000. — There is no case to answer : to maman bizin vot pou soleil.
— Attan mawsi. Sa cout la Badhain fin promette si li élu, li pou faire pension vieux dimoune vinn Rs 10, 000. Mamie so la tête pé fatigué. Toute la journée li faire so compte ! — If I understand well on dirait ki ban électeurs aussi oppor- tunists ki ban politiciens, non ?
— Bann politiciens ki finn apprane zot sa, Mawsi. Politicien kapav vann so cadav pou gagne so boutte. Aster la élec- teurs faire pareille avec so vote ! Zot finn bien appran zot leçon !