Fesse bouc

— Allôôô Betiiii, it’s me. How are you ?
— Bizin dire ki mo bien, Mawsi. Ou mem ki manier ?
— Not bad all all. Ena un peu douleur parsi, par la, bien difficile pou marche long distance, but I am ok.
— Bé kifer ou bizin alle marché Mawsi ? Reste lakaz do !
— And who will go to the supermarket for me ? Dire moi enn kout ?
— Kifer ou pas dire uncle alle supermarket pou ou ? Li kapav faire sa, non ?
— Ayo, what are you saying. Sak fois mo avoy li, li asté tou sorte kalité komeraz ki mo pas servi.
— Ah bon ?!
— What can I tell you ! Enn fois mo avoy li all rod fresh veg, to koné ki li asté : frozen products. Lot kout mo dire prend un peu lamb, to koné ki li asté, mo na pa koné kot li finn alle gagn sa : bouc !
— Mais kifer ou pa écrire enn la liste comission pou li ? Pli facile, non ?
— I have done that. Sak fois li dire ki li finn perdi la liste ou bien li finn blié. Mais enn sel zafer zamé li na pa bliyé asté dans supermarket…
— Ki zafer Mawsi ?
— You don’t know what I am talking about ? Mais so larak, Beti ! ! Sa jamais li blié ! This is why I have to walk to go to the supermarket ! Ay,o anou change kozé, please.
— Oui Mawsi. Alors pou éna élection kot ou en juillet. Kisannla la pou gagné d’apré ou ?
— All I can say is that Sunak ek bann conservatives pou gagne enn baté bef !
— Mo ti croire ki ou ti support Parti conservateur, Mawsi.
— Yes I supported conservative in the past. Mais dépi zot Brexit ki finn fini sa pays-la, personne dans l’Angleterre népli siport zot !
— Mo ti croire ki Sunak ti pou redresse la barre, moi.
— Li na pa finn dresse narien ditout ! Sometimes I ask myself if he is not worst than Johnson ?
— Ou ki pé dire sa Mawsi ! Si mo rappelle bien ou ti vot pou Brexit, non ?
— I’ve always said that I made a big mistake ! Dire moi en kout : to pou allé vini avek samem vié kozé ar moi ?
— Ayo Mawsi, faudré pas ou en colère ar moi. Allé, anou change kozé.
— I think it is better. Ki pé arrive dans Maurice ? Ki sa zistoire distribution couette la sa ?
— Ou finn tann sa zafer-la, Mawsi ?
— Of course : it is on fesse cabri.
— On what ? Hummm… franchement vous dire, Mawsi, mo na pa finn comprend séki ou finn dire.
— You don’t know that joke Beti ? In what world are you living ? Au lieu dire fesse bouc bizin dire fesse cabri. Do you understand ?
— Oui, mo finn comprend. Mais kot ou finn all aprann sa bann zafer-la, Mawsi ?
— On the net, my dear. Alors ki sa zafer couette la ?
— Enn minis fin all faire distribution couettes dans so circonscription.
— Politician still do that in Mauritius ? Mo ti croire zot finn arrêté dépi ki Xavier ti donne tempo sans bouchon dans Beau-Bassin.
— Non, zot finn konitinié faire ça. Mawsi. Apré finn gagn Arvind ki ti alle donne paquet macaroni dans Curepipe.
— Yes, you’re right. Apré finn éna zafer gato Marie mo croire… Il don’t remember what happened.
— Pou fête la Vierge deux députés gouvernement, deux madames, finn all faire distribution gato Marie. Problem séki zot finn faire écrire zot nom lor bann gato la ! Kann dimounn finn boufonn zot, zot finn dire ki patissier ki finn faire sa !
— They play the ”pa mwa sa, li sa” of bonhomme SAJ ! Mais si enn minis la finn al partaz couettes dans so circonscription, where is the problem ?
— Li finn mette bann couette-la dans bann sac reklam enn la boisson gazeuse. Et apré li finn faire filmé sa distribution-la et li faire met li lor… kouma ou fin dire sa… fesse bouc… fesse cabri ?
— Oh I see, he wanted to show how he is generous. Montré kouma li travaille pou so bann électeurs.
— Sa même Mawsi, mais compagnie boisson gazeuse la finn tire enn communiqué pou dire li péna narien à faire avec sa distribution couette la. Pas bizin dire ou ki kalité commentaire finn éna lor miniss-la lor… fesse bouc !
— I see. Au lieu li passe pou enn bon député, li finn passe pour enn opportuniste, enn bouffon !
— Ena commentaire rappel ki sa minis-la habitié fer promesses kan éna élection. Pou dernier élection, li ti promet bann squatters bann portion State Land si zot vot pou li !
— That reminds me of one more thing about this politician. En vié zafer ki montré ki li habitié faire lapartaz avec bann zafer ki n apa pou lui.
— Raconte moi sa zafer-la, Mawsi.
— Give me one minute. Sa politicien ki ti minis a lepok, finn donn en bout State Land enn so bann très proche.
— Kisannla Mawsi ?
— It was in the newspapers, question was put in the Parliament. Et enn lanket ti finn ouvert.
— Mawsi, ou pas finn dire ki proche sa minis-la ki finn gagne sa State Land.
— You dont’have to climb a mountain to understand what I am saying ! Li finn donn enn bout stAte Land so maîtresse !
— Vrai même Mawsi ?! Mais ki finn ariv lanket ki ti fin ouvert lor sa zafer State Land la ?
— Beti mo népli kapav avek toi !
— Ki mo finn dire Mawsi ?
— Beti please stop putting stupid questions like that. To na pa koné ki dann bann lanket ki fer lor bann minis zamé minis-la éna tort, zamé li finn foté, zamé li koupab ?!
J.-C.A.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour