- Publicité -

Lapli loraz

— Hello Beti it’s me. Ki nouvelle ?

- Publicité -

— Ah ! Ou sa Mawsi. Ki manière, ou bien ?

— Hey what ‘s happening ? To kozé kuma dire to népli éna. l’énergie. Kipé arrive toi ? Boire un peu fortifiant do !

— Aio Mawsi. Mo népli kapav, mo dire ou.

— Hey ! What is happening with you? Ki to pé gagné mo tifi ? Dire to Mawsi.

— Aio Mawsi, mo dire ou franchement: mo finn plein avec sa lavi la !

— What do you have ? Ki to problem mo tifi.

— Mo finn fatigué Mawsi mo finn mari fatigué, mo dire ou

— I know what is happening Mo ti konné enn zur sa pu arrivé

— ki ou ti konné pou arrivé enn zur, Mawsi ?

— You have discovered that that ki to mari pé garde enn lot femme.

— Mawsi!

— …Mawsi ki ou pé radoté ?

— I know it is diffi cult to accept to bizin kon mett enn gros roche lor to leker

— Mawsi ran moi enn service arête koz n’importe lor mo bonhomme !

— you still love him mo trouvé sa !

— Mawsi mette sa enn fois dans ou la tête : mo bonhomme napa garde femme dehors !

— But why are your crying like enn lipou enceinter kumsa, alors?

— Parski mo finn plein avek sa lavi ki mo pé améné la.

— But of what life are you talking about ? Dire moi.

— Mo finn plein ek la vie, Mawsi.

— Mo napa konpren nanrien séki to pé dire. Explain yourself in a clear way, foutour va ! — Mawsi depi komensman l’anné lavi finn vinn en l’enfer ici.

— For what reason ? To ban zenfant malade ?

— Non Mawsi, mais lavi finn vinn bien difficile. Mo nepli kapav lager contre bann la.

— Who is doing war with you. Mo parié to belle mere ek to bann belle seours la, sa !

— Mais non Mawsi. Zot tranquille dans zot coin. — But who is doing war with you alors. To bann voisin?

— Mais non Mawsi. Mo népli kapav avec lapli, zeclair ek l’orage!

— Eta ki to finn boire ? Ki sa kozé la pli lorage la, sa ?

— Mais Mawsi ou napa koné ki depi trois semaines éna mari gros lapli, zéclair ek lorage tous les jours.

— And so what ? Avant ça, pa ti éna lapli ek lorage?

— Pas sa kalité ek sa kantité la Mawsi. Lapli la mari fort mo dire ou, kuma dire cyclone. Ou bizin ferme tout sinon dilo rentre partout dans lakaz. Pas facile mo dire ou. – Your maid can’t do that? Lapli la napa tombé tous les jours tout de même.

— Ou napa pé konpran, Mawsi. Lapli la tombé deux, trois fois par jours. Sans bliyé so zéclair ek so l’orage.

— Are you affraid of thunder ? You are safe si to reste dans to lakaz, non?

— Mais Mawsi zamé ou finn tann sa kalité l’orage la. Kuma dire enn bomb. Mo bann lichien fi nn traumatisé. Zot finn alle cachiette enba l’armoire garage depi enn semaine et zot napa lé sorti.

— Beti what happens to you? Dans mo lepok, orage kryé mais jamais li tombé.

— Sorry Mawsi. Ban loraz zordi non selment zot kriyé mari fort, mais zot tombé tous les jours. Lerla courant coupé et tout zafer arrête marché.

— What do you mean by tout zafer arrête marché.

— Tout marche avec courant électrique zordi : four, frigidaire, micro wave, machine à laver, télévision, computer, dvd, téléphone ek la porte l’entourage. Kan courant coupé nanrien népli marché.

— You have that kind of problem each day. To pe exagéré un peu Beti, non ?

— Non Mawsi, mo napa pé exagéré. Ena gros lapli deux, trois fois par jour ek courant coupé bien souvent.

— My God. Et quand ça arrivé ki to faire ?

— Lerla mo galoupe kuma enn folle dan lakaz avec mo servante derrière moi. Bizin galoupe alle ramasse linze ki fin sec lor lacorde dehors. Apres bizin alle ferme tout bann la fenetre ek la porte. Apres ça bizin teigne tou ban électro ménager pou zot fi sib napa sauté.

— You have to do that several times a day. To éna courage mo piti!

— Sa nanrien sa Mawsi. Apres sa lerla kriz tambav ban zenfant levé.

— Why ? Zot per loraz ?

— Non zot arrazé are loraz, parski kan courant coupé aster la avec optic fibre téléphone népli marché et zot népli éna wifi et zot pas kapav alle lor internet lor zot téléphone portable. Zot napa accepté sa ! Zot tellement araze ki zot couvert tapaz loraz, mo dire ou !

— I did not realize that the situation was so complicated. Pauvre Beti !

— Penkor fini, Mawsi. Aster la bizin attane courant retourné pou ou kapav fini cuit manzé tanto. Sans compter ki ban zenfant ki kan zot péna internet ek télévision zot pass zot le temps la guerre. Mo servante finn dire moi si ca continué kumsa, li pou donne so démission la fin du mois !

— Bapre bape !

— Oui Mawsi. Aster ou comprend kifer mo dire ou mo finn plein avec sa lavi la.

— Yes I understand you Beti. Mais eski to…

— Sorry Mawsi mo bizin coupe telephone

— Wait a minute…

— Pas kapav Mawsi…

— Kifer? Listen to me…

— Pas kapav Mawsi. Lapli pe recomence tombé! Mo bizin alle ferme partout !

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour