— Eta Beti, dire moi enn cout : where is your husband ?

— Ayo Mawsi ki manière, ou bien ? Longtemps mo napa

— Ayo arrete koz nimport avek moi do. Kot to mari été ? I am in a hurry !

— Ki pé arrivé Mawsi ? Pas dire moi enn enn problem dans fami.

— I have a problem ! A big problem. Akot to mari la été, do ?

— Mais Mawsi sa l’heure la li dans so biro, li pé travail.

— Don’t tell me : aster la fonctionnaire travail dans l’heure travail dans Maurice ?

— Mawsi kipé arrivé ou ? Kifer ou pé maltraite mo bonhonne kumsa ?

— Don’t play the fool with me. You know that a minister says that in Mauritius fonctionnaires asizé bez casse !

— Ou konné ki sa ministre la li pé faire aster la : ABE !

— Ki kozé madam séré to pé koz avec moi, la ? What is the
meaning of ABE.

— Asize Bez Euroloan

— Kisavé dire ? You have to explain to me !

— Mo va explik ou sa enn lot fwa. Laisse mo dire ou enn zafer
Mawsi : énan fonctionnaire ek fonctionnaire. Faudré pas ou met zot tout dans même panié!

– This is not what I am saying. Mo pé dimane akot to bonhomme été.

— Mo finn dire ou : li dan so travail. Lerla mem ou finn critique li.

— I did not mean to mari foutour va. Mo tipé koz fonctionnaire en general.

– Laisse mo dire ou ki parfois ou blesse dimoune kan ou kozé Mawsi.

— Ayo, saki s’apelle to konne faire to lipoupoule kan to anvi. I just want to

— Pas bon ou koz kumsa lor ou propre famille, Mawsi

— Ok, ok I am sorry for what I’ve said. Korek ? ! Mo kapav continue koze aster la ?

— Oui mais faudré pas ki a chaque fois

— Hey, stop it. To pou allé are sa meme kozé la ziska kan ? I said I am sorry, no ? !

— Oui, mais

— Stop it. Quand mo pou kapav koz avec to mari ?

— Quand li sorti so travail Mawsi. Ki ou pé rode are li ?

— I need his help. Mo bizin li rann moi enn grand service. It is most urgent, I tell you.

— Mais ki ou pé gagné Mawsi ? Explik moi.

— Ayo Beti mo népli kapav I tell you. Your government is finishing me.

– Mo napa konpran Mawsi. Ki manier gouvernement pe fi ni ou ?

— You don’t know ? ! Li pé fi ni tout dimoun dans sa pei la avec so metro express ! So la poussiere, so tapaz, so diversions et so malproprété kip é fann lor lari. I am becoming mad with all that !

— Mo toujours pas konpran, Mawsi. Ki manier metro express dans Maurice pé fini ou lavi dans London ?

— Akoz you know because you understand sa lakaz la

— Mais ki akoz, because ou pé raconté Mawsi ? Ki ou énan pou faire avec metro express ou ?

— It’s because of the house a cause sa même.

— Mais ki lakaz ou pé kozé Mawsi ? Ou napa finn fini van lakaz Quatre-Bornes ?

— Yes but, you know, mo finn gagne enn ti l’occasion dans un bon région Beau-Bassin. I buy a house

— Mawsi mo supposé occupe ou zafer dans Maurice et ou acheté enn lakaz et ou napa faire moi konné !

— Ayo Beti, ki mo pou dire dire toi. Things goes very fast monapa finn gayn le temps mette toi au courant.

– Dire plitot ki ou pas ti envi mo konne sa zafer la lakaz !

— Mais non, napa prend li mal. I just forget to tell you about that. Mais mo ti pou mette toi au courant, for sure !

— Quand ça ?

— Ayo don’t do your minente with me, please. To bien koné parfois to Mawsi bliyé. I am an old woman, you know.

— Koz lakaz été Mawsi.

— Li ti dans enn bon région résidentiel Beau-Bassin, enn bon lakaz, enn joli la cour. Quiet, well situated and so on. Ti enn bon bargain napa kapav refizé, Beti.

— Mais kisenla finn faire ban demarches pour ou ?
— The seller does anything. Mo napa finn faire narien koz sa mem mo napa finn dérange toi, you see.

– Lakaz la vide ?

— Could you believe ? Mo fi nn loué li avec enn expat. A nice person, you know. Vendeur la ki fi nn faire moi zoinn li.

— Mo napa konpran Mawsi : ou énan enn lakaz dans enn bon quartier ou finn loué avec enn expat. Qui ou problem ?

— The Metro Express, Beti, sa metro express la.

— Mais Mawsi, ou dans London ek attan en kout lakaz la dans région résidentielle Beau-Bassin ?

— Yes Beti. Quand mo ti acheté pas li ti enn paradis. Since it is a hell mo dire toi.

— Kot ou lakaz été, Mawsi ?

– It is situated in Beau Bassin, I’ve told you. Enn lari lot koté kot metro pou passé.

— Ou le dire la rue Vandermeersh ?

— Yes Beti ? Mo locataire dire ena telment la poussière, tapaz dimoun, tapaz machine, ki on dirait métro la pass dans mo lacour.

— Ou locataire en colère ?

— He is more rtjhat that. Li dire moi li pas kapav ouvert la fenetre a koz la poussière. Li napa kapav dormi akoz tapaz, dilo napa coulé, li népli konné kouma pou sorti lor la route. And more important : li dire li napa pou paye location.

— Li finn dire ça ?

— Yes Beti. He send me an email to say that. Mo népli konné ki mo pou faire, mo dire toi. A koz sa mem to bonhomme bizin rann moi en mari grand service.

— Ki service, Mawsi ?

— Ask him to do me a favour and to call me. Dire li call to Mawsi mo piti.

J-C A
(à suivre)