— Eta Beti, to kapav dire moi enn cout kipé arrivé. Where are we going ?
— Ki pé arrive ou Mawsi ? Kot ou pé allé kumsa ?
— I am going nowhere. Kifer to poz moi sa kestion la ?
— Ou dire mou ou pé allé…
—… this is not me. C’est zis enn manier kozé do !
— Ah bon. Mo napa ti finn konpran.
— I know… énan buku zafer to napa konpran premié coup !
— Ou komensé la Mawsi !
— Ki to lé… ok… ok. Tell me what is happening to the police.
— La police ? Ki la police ?
— How many polices do you have in Mauritius. Enn demi douzaine ?
— Ki ou ouklé koné kumsa, Mawsi ?
— Someone told me that an officier la police li membre dans CC MSM.
— Ou finn gayn sa news la, Mawsi ? Lagazet finn faire so photo dans sa réunion MSM
— And then ?
— Ki ou oulé dire par and then ?
— Mo pé dimandé and then ki finn arrivé ?
— Bé nanrien, Mawsi.
— What do you mean by nanrien ?
— Mo finn dir ou : nariern, Mawsi.
— Stop trying to do your interesting with me, I tell you. Pas finn arrive narien ? Officier la encore pé travail ?
— Mais oui Mawsi. Zot finn zis transfér li dan enn lot département.
— Don’t tell me ! Enn officier la police ki participe dans enn reunion politik ! ! !
— Mais Mawsi ou finn bliyé ki nou dans Moris ? Si minis kapavflak calotte dimoune kan li envi, kifer ou oulé enn officier la police napa kapav siège dan enn comité central en parti politique ?
— Kumsa finn arrivé dans Maurice ?
— Mawsi penan zis ça. Commission la drogue dire ki éna chef dans ADSU ki complice are la mafia. Ou koné ki premier minis finn faire ?
— He ask for an enquiry and in the mean time li faire zot pren congé !
— Mais non Mawsi. Li finn félicite ADSU pour son bon travail.
— Don’t tell me. Li finn felicite ADSU. Bé li pé flank en mari kalot commission la drogue, non ?
— Li habitié faire ça, Mawsi.
— What do you mean by li habitué faire ça ?
— Bé ti énén enn avocat ki commission dire li alle rane visite bann parain la drog dans prison trop souvent. Ou koné ki PM finn faire ?
— No idea ? Li finn faire ouvert enn lenket lor sa avocat la ?
— Jamais de la vie. Li finn nomme sa avocat la ministre !
— Bapre bap ! Bé ki arrivé sabs sa pays Moris la ? A collective madness ?
— Mo bien la peine dire ou, Mawsi.
— But what is the Commissioner of Police doing ?
— Dapré lord li bien occupé.
— What his he doing like that ?
— Li pé voyagé, Mawsi. Ti la police pé dire zot napa gayn soulier, zot péna biro pou travail, overtime pas payé mais CP li, li pé voyagé.
— Aya mama oh ! Kumsa la police finn vini dans Moris ?
— Pas bann ti la police Mawsi, mais ban chefs la. Et en plis zot empess ban ti garde faire zot travail.
— What do you mean ?
— Ena enn madam la police ti finn donne enn contravention enn président conseil village.
— The president was guilty ?
— Li tu pé roule l’auto sans attache so ceinture. Li ti dire madam la police : « To pou konné moi ki moi ! »
— And then… lerla ki finn arrivé ?
— Avant ki madam la police arrive station li finn gagne so transfert, Mawsi.
— I don’t understand ki finn arrivé.
— Mais Mawsi, president konné en chef la polis ki finn transfer madam la tout de suite.
— Things are like that in the police ! On dirait enn film la mafia.
— Ou énan raison Mawsi. Ou konné ki dernier scandale finn klaté lor la police ?
— I know, I know, la drogue finn disparaître dans Casernes centrales !
— Sa enn vié news sa, Mawsi.
— I know. Enn prisonnier fermé dans station finn capave all faire enn letour so lakaz.
— Non. Sa aussi enn vié news sa. Fek découver ki Navin Ramgoolam ena enn officier SMF kuma garde du corps kan li alle faire réunion ek meetings.
— And so what ? Eski bann ancien PM napa gayn droit énan garde du corps ?
— Oui, Mawsi, mais sa officier SMF li pas enn garde du corps officiel, mais li faire job la.
— I don’t understand what you are saying. To lé dire ki enn officier SMF ki pas garde du corps, faire garde di corps pou Navin Ramgoolam ?
— Oui, Mawsi. Li faire parti bann garde du corps privé Navin Ramgoolam, mais li enn officier SMF.
— Its a muppet show situation ! Et ki Commissaire de Police pé… no I cancelled my question.
— Ki ou tip é envi dire, Mawsi ?
— That was a stupid question and I got the answer. Si Commissaire de police napa kapav empess enn officier participé dans CC MSM, ki manier li pou empess en officier SMF faire garde du corps pou leader PTr ?