— Ki fer to napa finn call moi, Beti?

— Ki finn arrivé, Mawsi ? Ki koté?

— When I saw the pictures on social media, mo finn mari tracassé pour zot, Beti.

— Ou trop guette social media, Mawsi. Zot toujours pé ajouté, pé exagéré.

— It was not only on social media. La presse aussi finn koz ça.

— C’est vrai. Premier fois enn zafer kumsa finn arrivé, Mawsi. Tous ban media oblizé koz ça.

— It was like in Afghanistan or in Syria.

— Terrible, sa Mawsi. Mo finn suiv sa de loin, mais ou énan raison : faire gayn peur. Mais heureusement nou bien loin avec sa bann zafer la.

— Are you joking ? To finn suiv sa de loin!?

— Kifer ou pé poz moi sa kestion la Mawsi?

— Ayo ma mama : why do you answer a question by another question?

— Mawsi ou pé faire moi abriti ! Ki zafer ou pé kozé?

— Ki zafer ? But I am talking about the manifestation ki la police finn bloké?

— D’apres séki mo finn konprand pas ti éna assez la police pour contrôle la foule.

— What are you talking about: ti éna la police, soldat, li chien la police, sniper tout sa la, partout.

— Malgré ça zot napa finn réussi empess la foule rentre dans bâtiment la?

— What are you talking about. La police finn blok partout. Dimoune finn zis kapav criyé de loin.

— Mais Mawsi moi mo finn trouve ban reportage kot ban dimoun pé kas baraz, monte lor miray, défons la porte…

—  What are you talking about ? La foule napa ti gayn droit kosté kot batiment la. Ti éna sniper ki té vey zot ar zot fusil.

— Sniper? Kiété ça?

— You don’t know what is a sniper? To pa guette information lor Syria lor télévision?

— Ayo Mawsi kan ou énan enn bonhomme, so maman, enn lakaz ek ban zenfant pou occupé, le temps péna pou geutte television, mo dire ou.

— It’s a joke : to napa koné ki été enn sniper?

— Franchement mo dire ou, Mawsi, vraimem mo napa koné ki été enn sniper.

— Kuma to kapav bête kumsa? How can you be so stupid?

— Eskiz moi, Mawsi, mo napa kuma ou moi, mo napa kapav konn tu kalité zafer!

— Mais dépi la guerre Liban, Syrie, Afghanistan all the people of the world know what is a sniper.

— Kuma ou finn fek dire ou même : mo enn dimoun trop bête pou konn sa!

— I don’t mean that. Pas bizin faire enn sinéma avec ça la, hein !

— Ou finn dire ki mo stupid, non?

— Napa fer to sounouk are moi, do ! Let me explain : enn sniper c’est enn soldat ou enn mercenaire ki monte lor batiment pou touy dimoun de loin, avec so fusil.

— Ah Bon ! En tous les cas sa kalité sniper la pas ti énan dans manifestation.

— Bullshit ! ! ! Moi, mo finn trouve ban zimaz sniper la police lor batiment vis a vis legliz.

— Légliz ? Ki legliz Mawsi.

— Sa grand légliz presque visavi are bâtiment la.

— Mais… Mawsi mo croire ki ou pé trompé la… ou pé faire enn confusion…

—  Mo pé faire confusion ? Are you saying that I am mad ? ! Ki mo enn pagla ?

— Jamais mo pou dire enn zafer kumsa… mais seulement mo croire ki nou napa pé koz mem zafer.

— What do you mean ? Ki mo pé koz n’importe?!

— Mawsi ou trouvé kuma ou été : ou pé met kozé dans mo la bouche ! Moi mo pé koz séki finn arrivé dans Capitol, dans l’Amérique…

—  Ok, I understand now. Moi mo pé koz séki finn arrivé dans Porlwi, zédi.

— Ki finn arrivé kumsa dans Porlwi zédi, Mawsi?

— I can’t beleive it : to napa konn ki finn arrivé dans Porlwi zédi?

— Non Mawsi. Ou konné, mo ti pé prépare bann zafer zenfant pou la rentré des classes. Bizin chek zot ban livres, zot bann cahiers, zot uniforme tout sala…

— What ? ! Porlwi pé vinn kuma Bagdad underfire et toi to ti pé pé okip cahier lékol?

— Bé kisenla pou faire sa, Mawsi ? Akoz samem mo napa finn suiv ban news local. Ki finn arrivé kumsa?

— I’ve just told you : Porlwi finnvinn kuma Bagadad ou bien Damas, enn lavil bloké par la police.

— Mais kifer Mawsi?

— Parski enn miniss ti bizin paraître devant la cour.

— Zis parski enn miniss finn comparaitre en cour ki la police finn blok Porlwi?

— Yes my Dear. Ti éna la police, soldats, sniper, li chien la police, ti mank ziss garde côte pou empess dimoune manifesté, empess dimoun criyé «bour li déor!»

— Ayo Mawsi, tout sala pé arrivé dans Maurice ? Oua diré ki mo bonhomme papa énan raison.

— Ki to bonhom papa finn dire kumsa?

— Ki Maurice finn vinn en républik bananière!

— Dire to papa ki pour enn fois, I agree with him.

J.-C A