Keep Calm, the Sherif is here
— Éta Ti-Louis, ki pozisyon ?
— @%# ?? # pa kozé, pa kozé. Mo finn plin …
— Hé brother, ki pé ariv twa ? Pa fer sa kalité koler-la, tension to lagout lévé enn sel kou la.
— Pa mo lagout ki pou lévé. Mo bien krwar mo pou fini par gagn enn kriz kardiak.
— Ti-Louis, ki to problem ? To léker pé bat dan molé.
— Mo pé koz enn ti zafer seryé ar twa, to pé pran plézir.
— Mé non Ti-Louis, to pa konn sa dialog keep calm… and carry on ?
— To pé krwar kapav keep calm apré séki finn passé ? Atann enn kou, la manière mo pé konpran, koumadir to pé dakor avek tou séki pé passé. To dakor avek semi l’Ours ek séki l’Anglais finn fer avek sa piti-la ?
— Keep calm mo dir twa, ki problem to pé trouvé ? Le Shérif pas finn dir péna naryé ? Tou korek. Ki tapaz to pé fer ? Keep calm the Shérif is here !!!
— Hein, manière mo pé trouvé, to koumadir sous le charme du Shérif. Mé selma, to kapav explik mwa kouma li kapav gagn dé bon désizyon pou mem souval dan mem kondisyon ? Nou pé vinn koumadir sa fim-la : Shérif, fais-moi peur.
— Ti-Louis, don’t break your head, zot touzour éna rézon. Shérif alé, Shérif vini, tirfis ki ramass bézé.