Shootés au… carton
— Ki position Ti-Louis ? Kouma to stand-by zordi ? Ki pé ariv twa ?
— Mwa ? Rien du tout, mo bien mwa, mo zis pé check enn zafer.
— An tou ka Ti-Louis, bizin enn zafer bien inportan sa. Mo trouv twa bien konsantré lor sa zafer-la.
— Wi, tu sais toi. Bizin bien konsantré sinon pa pou trouvé ki pé manzé.
— Éta Ti-Louis, to malelvé, zamé to bann gran fami pa fi nn dir twa pa bon guet dimounn manzé ? C’est vilain ça…
— Hein… wi, wi. Mé pa dimounn sa. Pa kas latet sa, roulé, ris lasenn…
— Ti-Louis, mo ti krwar to enn kamwad ar mwa. To pé pouss mwa asterla.
— Hé kamwad roulé, taler vrémem souval-la pa pou manzé ditou.
— Éta Ti-Louis, tou sa malin to malin-la to pa koné ki souval pa manzé dan samdi gramatin ?
— Hé, mo finn dir ou roulé. Glissé, alé ! Ki ou koné ou ? To pa koné ki souval manz karton dan samdi ?
— Ayo papa, ki sa zafer-la ankor ?
— Hé, res trankil ! Si souval-la manz karton, savédir pou kapav plas enn ti bet.
— Ti-Louis, mo koné éna guet niméro, guet kouler, guet dat laniverser ou mem guet laké souval avan zoué. Mé guété si li manz karton avan, sa mo pa ti koné.
— Bé to trouvé, samem to pou touzour dernyé dan laké. Sa zafer ki zot apel laitière-la…
— Ti-Louis pa laitière, mais litière qu’on dit…
— Laitière, litière ou cachotière, tou sa la mem zafer. Pa fi nn tandé ki sa, kouma to dire sa ? — Litière…
— Wi litière, li aromatizé ek morfinn.
— Kiété ?! To pé oulé dir mwa ki bann souval-la shooté au carton ? Abé pa zis souval ki bizin véyé, bizin ousi véyé tansion Royos lor baz.
— Samem mo dir twa pa koz for.