- Publicité -

SANJAY JAGATSINGH

Let Uver a Promye Minis

Promye Minis, Striktir taksasyon li pa en badinaz. Flat tax fin tuy buku Morisyin dernye 15 an. Dan en pandemi li tuy buku buku plis...

l'édition du jour

les plus lus