- Publicité -

Shivagaami et Kavinien

POU MEMWAR: SOMDATH BHUCKORY (1921-1991) – Ekrivin-poet ki ti kontan skilpte verb an Angle, an Hindi ek an Franse

Somdath Bhuckory enn gran amoure Later Mama Moris ki finn kit plizier tras lor so pasaz antan ki enn pasione Lalwa-Lazistis me ousi antan...

l'édition du jour

les plus lus