Demandez le programme
— Éta Ti-Louis, ki pozisyon mon ami ? Trouvé koumadir to fi nn perdi to lam. Ki pé arivé, to fi nn trouv diab ?!
— To fatig la vie ta ! Érezman sézon pé fi ni, mo pou aret trouv twa…
— Ti-Louis my best friend, mo trouv twa byen sansib sé dernyé tan. Tu es à fl eur de peau…
— À fl eur de quoi ? Ki to pé rodé ar mwa, to pa trouvé ki mo dan bez ? Sézon pé fi ni pa pé fouti gagn enn lavi pou kapav program bann fet la fi n lané dan bon kondisyon.
— Éta é, mo ti krwar to fi nn gagn enn kou d’foud dimans. Ti- Louis, twa ki dan lé good books, to pa ti dan sa karos-la ? To étonn mwa la.
— Non ta, mo ti krwar mo ti pou kapav lev lamé dan lésyel pour la der des der. Mé mo fi nn trouvé ki mem pou la Blonde zot péna pitié. Mé de toute façon, mo byen amerdé avek séki pé pasé.
— Ti-Louis, to amerdé ? Lontan pa tann twa dir sa mo-la. Explik enn kou la.
— Éta, to pa pé suiv lékours ? To pé trouv sa program ki pé donn dimounn sak semenn-la ? Pay enn Shérif ki péna zétwal enn kar milyon roupi par mwa pou sa kalité program-la. C’est cher payé sa matelo ! Pé fer dimounn perdi kas sa.
— Pa kozé Ti-Louis, pé fer lékours avek 6 souval. Ena souval ki péna so plas dan lékours, mé gard li pou ki lékours pa anilé. An plis dé sa pé fer doub zourné ou byen 9 lékours sak semenn alor ki péna asé souval disponib.
— To koné, lot fwa-la mo ti pé tap enn ti zafer dan loz Innoncent. Ala mo tann bann propriéter tote ousi pé plaigné. Zot pé dir pa pé kapav travay avek sa kalité program-la.
— Ti-Louis, to kamarad-la, bann Sinwa pa ti kapav gard li net laba ?
— Kot kapav, zamé li pa pou alé. To krwar li pou kapav al fer enn ti létour dan laplenn dan China ? Falé to ti guet li, ti koumadir kikenn ki fi nn perdi bann.